Statut Asociatie

STATUTUL

ASOCIATIEI PĂRINŢII COPIILOR DIN GRĂDINIŢA NR. 50

 Articolul 1 : Constituire

Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 aprobata prin L. 246/2005, se infiinteaza de catre aderentii prezentului statut o asociatie cu scop «non-profit», denumita in continuare: „ASOCIATIA PĂRINŢII COPIILOR DIN GRĂDINIŢA NR. 50”

Asociatia PĂRINŢII COPIILOR DIN GRĂDINIŢA  NR. 50 este persoana juridica romana  de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, ai carei membri fondatori sunt:

  • GOLIC OCTAVIAN, cetăţean român, născut la data de 29.10.1971, în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, sector 3, (…), identificat cu C.I seria XX nr. xxxxxx, având CNP 1711xxxxxxxxx
  • VASILIU MINA-CAMELIA cetăţean român, născută la data de 26.05.1970, în Brăila, domiciliată în Bucureşti, sector 1, (…), identificată cu C.I seria XX nr. xxxxxx, având CNP 2700xxxxxxxxx
  • DRĂGUŞIN VALENTINA-LUIZA cetăţean român, născută la data de 13.07.1983, în Slobozia, domiciliată în Bucureşti, sector 3, (…), identificată cu C.I seria XX nr. xxxxxx, având CNP 2830xxxxxxxxx

Asociaţia PĂRINŢII COPIILOR DIN GRĂDINIŢA NR. 50  este persoana juridică română de drept privat, având denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul 98178 din 20.04.2011 eliberată de către Ministerul Justiţiei.

Articolul 2 : Scop

Scopul Asociatiei PĂRINŢII COPIILOR DIN GRĂDINIŢA NR. 50 este de a sprijini activitatea educativa si tehnico-administrativa desfasurata in cadrul Gradinitei nr. 50 din Bucuresti, fara discriminari sau diferentieri religioase, sexuale, etnice, rasiale sau politice.

Asociatia organizeaza evenimente şi actiuni care sa fie in favoarea copiilor inscrisi la Gradinita nr. 50 şi de asemenea, care sa ajute la calificarea personalului din Gradinita nr. 50 in vederea imbunatatirii activitatii educative si de ingrijire a copiilor, favorizand intalnirile regulate ale membrilor.

Asociatia isi manifesta permanent dorinta de imbunatatire atat a calitatii informatiei, a sfaturilor si a formarii furnizate, cat si a serviciilor oferite membrilor sai.

Prin scopul sau, asociatia participa de asemenea si la viata locala sau nationala.

Articolul 3 : Domeniul principal de activitate

Sprijinirea activitatii educatibve a copiilor din Gradinita nr. 50 din Bucuresti este domeniul principal de activitate al Asociatiei PĂRINŢII COPIILOR DIN GRĂDINIŢA NR. 50. Cu toate acestea, daca este necesar, acesta poate sa dezvolte toate activitatile autorizate de lege, conforme cu scopul sau.

In acest scop asociatia se obliga :

– sa detina toate autorizatiile sau certificatele necesare la realizarea acestor activitati,
– sa tina contabilitatea conform normelor in vigoare,
– sa respecte legislatia din fiecare domeniu de referinta.

Articolul 4 : Activitati

Pentru realizarea scopului sau  asociatia  isi propune urmatoarele activitati:
– organizarea de intalniri, zile deschise, manifestari, adunari, infiintarea de parteneriate cu parteneri din tara sau din strainatate, care impartasesc sau completeaza scopurile asociatiei, sprijinirea calificarii angajatilor din Gradinita nr. 50 din Bucureşti  în vederea imbunatatirii activitatii de educatie si de ingrijire a copiilor din Gradinita nr. 50, precum si orice alte activitati prevazute de lege, conform scopului asociatiei.

Articolul 5 : Sediu social

Asociatia are sediul in  Bucuresti, str Teiul Doamnei, nr. 8, bl. 21, ap. 59, parter, sector 2,

Sediul poate fi  schimbat prin decizie a Consiliului Director.

Asociaţia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate, poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane  juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru indeplinirea scopului propus.

 

Articolul 6 : Durata

Durata asociatiei este nelimitata.

 

Articolul 7 : Membrii

Asociatia este compusa din :

– membrii fondatori,

– membrii aderenti,

– membrii de onoare

-membrii sponsori si

-membrii simpatizanti.

– Membrii fondatori sunt persoanele  care au infiintat asociatia. Acestia sunt membri de drept ai Consiliului Director si ai primului Birou al asociatiei. Acestia participa de drept la toate adunarile cu vot deliberativ si preponderent.

– Membrii aderenti: orice persoana fizica sau juridica. Acestia achita cotizatia statutara fixata anual de Consiliul Director. Sunt membri ai adunarii generale cu vot deliberativ.

– Membrii de onoare sunt desemnati de consiliul de administratie ca urmare a serviciilor pe care le-au facut sau le fac in beneficiul asociatiei. Acestia sunt scutiti de la plata cotizatiei anuale si au dreptul de a participa la adunarea generala, dar nu au dreptul la vot deliberativ.

– Membrii sponsori : orice persoana fizica sau juridica. Acestia achita o cotizatie superioara cotizatiei statutare fixate anual de Consiliul Director. Sunt membri ai adunarii generale cu vot deliberativ.

– Membrii simpatizanti: orice persoana fizica sau juridica care doreste sa sustina asociatia, mai ales prin reprezentativitate si prin sponsorizare, fara a fi totusi membru aderent. Acestia participa la adunarea generala dar nu au dreptul la vot deliberativ.

Membrii nou admisi dobandesc prerogativele atribuite statutului corespunzator.

Nu pot fi membri decat persoanele majore rezidente in tara de origine.

Calitatea de membru devine efectiva doar  dupa  validarea adeziunii.

Orice membru al asociatiei se angajeaza, in cadrul activitatilor sale cu asociatia, sa respecte legile in vigoare.

Articolul 8 : Aderare

Orice cerere de aderare trebuie facuta in scris, completand un formular de adeziune, si trimisa prin posta la sediul social al asociatiei sau in functie de caz, inmanata unui membru al Consiliului Director.

Admiterea membrilor este facuta de catre Consiliul Director, care, in caz de refuz, informeaza solicitantul in scris.

Reinnoirea cotizatiei are loc la data de 1 ianuarie a fiecarui an. Suma este decisa de Consiliul Director.

Articolul 9 : Pierderea calitatii de membru

Un membru al Asociatiei isi pierde calitatea in urmatoarele cazuri :

-prin  demisie  trimisa prin scrisoare recomandata adresata Presedintelui asociatiei,

–  prin deces sau prin decadere din drepturile civile- pentru persoanele fizice,

– prin dizolvare sau prin punere sub urmarire judiciara pentru persoanele juridice,

– prin excludere dispusa de catre Consiliul Director, ca urmare a nerespectarii prezentului statut sau pentru orice actiune care aduce prejudiciu intereselor asociatiei sau pentru orice alt motiv lasat la aprecierea aceluiasi Consiliu,

–  prin neplata cotizatiei  mai mult de o luna de la data scadentei.

Inainte de decizia de radiere sau excludere, membrul respectiv are posibilitatea de a furniza explicatii scrise adresate Presedintelui asociatiei.

In caz de demisie, de radiere sau excludere, cotizatia anuala ramane a asociatiei. Nicio compensatie financiara sau de alt fel nu se va atribui membrului respectiv prin luarea masurilor de mai sus ; membrul nu va pretinde nicio forma de indemnizatie, rambursare sau despagubire.

Articolul 10 : Responsabilitatea membrilor

Niciunul din membri nu este personal responsabil de angajamentele contractate de asociatie. In materie de gestiune, responsabilitatea revine membrilor Consiliului Director si membrilor Biroului sau.

Articolul 11 : Consiliul Director

Asociatia este administrata de un Consiliu Director compus din minim trei si maxim zece membri aderenti alesi pntru o durta de 3 ani. Primul Consiliu Director este compus din membrii fondatori ai asociatiei.

In cazul unor vacante, Consiliul Director  va dispune inlocuirea membrilor Consiliului. Consiliul procedeaza la inlocuirea definitiva a Biroului in cadrul urmatoarei Adunari Generale. Mandatul membrilor astfel alesi se termina in momentul in care ar fi trebuit sa ia sfarsit mandatul membrilor inlocuiti.

Orice membru al Consiliului Director care nu mai indeplineste una din aceste conditii este demisionar din oficiu.

Articolul 12 : Convocarea Consiliului Director

Consiliul Director se intruneste de cel putin 2 ori pe an sau la cererea scrisa a cel putin 50% din membri, propunere adresata Presedintelui asociatiei. Consiliul se reuneste ori de cate ori o cere interesul asociatiei.

Presedintele convoaca in scris membrii alesi, precizand ordinea de zi. Fiecare membru poate fi reprezentat de un alt membru al Consiliului Director care nu poate detine decat un singur mandat de reprezentare pe intalnire.

Deciziile luate in cadrul deliberarilor sunt luate cu majoritate de voturi de catre membrii prezenti si reprezentati. In caz de egalitate, votul Presedintelui este decisiv.

Orice deliberare si decizie luate in cadru unui Consiliu Director sunt consemnate intr-un registru paginat, semnat de catre Presedinte si de catre Secretar si validate de Consiliul Director.

Articolul 13 : Remunerarea

Mandatele membrilor Consiliului Director sunt efectuate in cadrul asociativ si nu sunt remunerate.

Cu toate acestea, cheltuielile justificate facute pentru indeplinirea mandatului in cadrul activitatilor legate de buna functionare a asociatiei pot fi rambursate administratorilor sau oricarui membru delegat de catre Consiliul Director.

Raportul financiar prezentat in cadrul Adunarii Generale trebuie sa faca mentionarea explicita a cheltuielilor rembursate, ca si beneficiarii lor.

Articolul 14 : Imputernicirea Consiliului  Director

Consiliul Director este investit cu puteri depline, in limitele scopului si activitatilor asociatiei si in cadrul hotararilor luate de Adunarea Generala.

Consiliul se pronunta asupra admiterii in asociatie si confera titlurile de membru de onoare sau sponsor.

Consiliul se pronunta asupra masurilor de radiere si de excludere a membrilor.

Consiliul controleaza gestiunea membrilor biroului care trebuie sa raporteze in cadrul intalnirilor activitatea desfasurata.

Consiliul autorizeaza deschiderea unui cont bancar si orice folosire de fonduri, contracteaza imprumuturi, solicita subventii si autorizeaza Presedintele sa execute orice actiune necesara pentru atingerea scopului asociatiei.

 

Articolul 15 : Biroul

Biroul este compus din trei pana la opt membri. Membrii Biroul sunt alesi dintre membrii aderenti de catre Consiliul Director, pentru o durata  de trei ani. Biroul este compus dintr-un Presedinte, un Trezorier si un Secretar. Se poate numi de catre Consiliul Director si un adjunct pentru presedinte, trezorier si  secretar.

Articolul 16 : Rolul membrilor Biroului

Biroul pregateste intalnirile Consiliului Director, executa deciziile Consiliului si trateaza lucrarile curente.

– Presedintele reuneste si prezideaza Consiliul Director si Biroul. El reprezinta asociatia in justitie si in relatiile cu tertii. In numele asociatiei, el deschide si intretine orice cont de depozit sau cont curent intr-o institutie financiara. In numele asociatiei, el semneaza, stabileste, accepta, gireaza si achita orice cec si ordin de plata. El asigura comunicarea si reprezentarea interna si externa ale asociatiei.

– Secretarul este insarcinat cu corespondenta interna si externa referitoare la buna functionare a asociatiei. El redacteaza procesele verbale ale instantelor statutare si le asigura transcierea in registrele prevazute pentru acest scop.

– Trezorierul este insarcinat cu gestiunea contabila a asociatiei. El incaseaza sumele de bani si efectueaza platile sub supervizarea Presedintelui. Trezorierul tine contabilitatea tuturor operatiunilor si le raporteaza in fata Adunarii Generale.

Articolul 17 : Dispozitii comune Adunarilor Generale

Adunarile Generale sunt compuse din toti  membrii asociatiei, care au cotizatia achitata la zi, si se intrunesc la convocarea Presedintelui asociatiei sau la cererea scrisa a cel putin jumatate din membrii asociatiei.

Convocarea trebuie sa mentioneze obligatoriu ordinea de zi prevazuta si fixata de Consiliul Director si trebuie sa fie comunicata membrilor cu cel putin 15 zile inainte de data Adunarii. Aceasta convocare poate fi facuta prin scrisoarea simpla, scrisoare individuala sau prin afisare la sediul asociatiei.

In cadrul adunarilor, se iau in calcul doar hotararile luate asupra punctelor inscrise in ordinea de zi. Conducerea Adunarii Generale revine Presedintelui, sau, in caz de absenta, a unui membru al Biroului imputernicit de Presedinte si al carui vot va fi decisiv, in caz de egalitate de voturi.

Hotararile sunt transcrise intr-un registru paginat si semnat de catre Presedinte si Secretar.

In caz de indisponibilitate, membrii asociatiei pot fi reprezentati prin procura de un alt membru cu acelasi statut. Reprezentarea de catre orice alta persoana nu este autorizata.

Articolul 18 : Adunarea Generala Ordinara

Adunarea Generala Ordinara are loc o singura data pe an. Aceasta analizeaza raportul Consiliului Director privind gestiunea financiara si raportul de activitate al anului trecut. In cadrul Adunarii Generale Ordinare se poate numi un auditor care sa verifice contabilitatea asociatiei.

Dupa ce a deliberat si luat decizii asupra acestor rapoarte, Adunarea Generala Ordinara estimeaza bugetul urmatorului mandat si delibereaza si asupra tuturor celorlalte puncte de pe ordinea de zi si, mai ales, in caz de nevoie, la alegerea sau reinnoirea membrilor Consiliului Director.

Deciziile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritate de voturi ale membrilor cu drept de vot deliberativ sau reprezentantilor acestora. Deciziile se iau prin ridicarea mainii.

Articolul 19 : Adunarea Generala Extraordinara.

Aceasta este convocata in conditiile prevazute de articolul 17 al prezentului statut. Pentru validarea hotararilor  este necesar ca cel putin jumatate din membrii cu drept de vot deliberativ sa fie prezenti sau reprezentati.
Daca numarul minim de voturi necesar nu este atins, Adunarea Generala Extraordinara va fi  reconvocata la un interval de o luna. Aceasta poate atunci delibera asupra numarului de persoane prezente si reprezentate.
Aceasta adunare dispune asupra dizolvarii asociatiei si asupra modificarilor din statut. Deciziile sunt luate cu votul a cel putin jumatate din membrii prezenti si reprezentati pentru modificarea statutului si cu votul  majoritatii de doua treimi din membrii prezenti si reprezentati pentru dizolvarea asociatiei.

Articolul 20: Patrimoniul asociatiei

Patrimoniul initial al asociatiei este de 1000 de lei.
Patrimoniul asociatiei este alcatuit din:

-cotizatii, donatii, sponsorizari, finantari, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, sponsorizari, mosteniri;

-activitati economice proprii in masura în care acestea sunt in concordanta cu scopul asociatiei si cu prevederile legale;

– bunurile de care beneficieaza :

-produsul manifestarilor pe care le organizeaza,
– produsul vanzarilor si retributiilor percepute pentru serviciile prestate

-alte venituri prevazute de lege.

Articolul 21: Dizolvarea asociatiei

In cazul dizolvarii voluntarea, statutare sau in justitie, bunurile asociatiei vor fi atribuite conform dispozitiilor luate in Adunarea Generala Extraordinara.
Membrilor asociatiei nu li se poate atribui nicio parte, oricare ar fi aceasta, din bunurile asociatiei.
Activul net subzistent va fi atribuit in mod obligatoriu in cadrul Adunarii Generale Extraordinare catre una sau mai multe asociatii avand scopuri similare.

Articolul 22 : Regulamentul de ordine interioara.

Un regulament de ordine interioara se intocmeste de catre Consiliul Director in timpul intalnirii constitutive. Acest Consiliu stabileste in principal cotizatia anuala. Regulamentul de ordine interioara poate fi modificat de catre Consiliul Director.

Prezentul Statut redactat în limba româna, în 5 (cinci) exemplare  a fost adoptat în Adunarea Generala de constituire si intra în vigoare la data înregistrarii sale  în Registrul Persoanelor Juridice

Membrii fondatori,

Presdinte,     GOLIC OCTAVIAN                  ______________

Secretar,       VASILIU MINA-CAMELIA     _________________________

Trezorier,     DRĂGUŞIN VALENTINA-LUIZA   ______________________________

 

Reclame

Un gând despre &8222;Statut Asociatie&8221;

  1. Pingback: Statut Asociatie | Asociatia Parintilor Copiilor din Gradinita 50

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s